diamond geezer

 Thursday, July 11, 2019

Dansk sprog (Danish language)

Danish is spoken by only six million people, and intelligibly similar to Norwegian and Swedish, so there's no great call for foreigners to learn it. But why fret? Pretty much every Dane speaks English, which for the tourist is either exceptionally useful or exceptionally lazy. In France or Germany I'd always have been hesitant about launching into a conversation in English, whereas in Copenhagen it was thoughtlessly second nature.
Dansk er talt af kun seks millioner mennesker, og forståeligt ligner norske og svenske, så der er ikke noget stort behov for udlændinge til at lære det. Men hvorfor bekymre dig? Næsten meget hver dansker taler engelsk, som for turisten er enten usædvanligt nyttig eller undtagelsesvis doven. I Frankrig eller Tyskland havde jeg altid været tøvende med at lancere til en samtale på engelsk, mens det i København var tankeløst anden natur.
The Danish alphabet has 29 letters, the extra ones being Æ, Ø and Å (which get tagged on at the end (in that order)). All three are vowels. The letter Å replaced the digraph Aa in 1917. Ø is also a one-letter word, meaning "island". The letters C, Q, W, X and Z are not naturally Danish and only appear in imported words. In Danish Scrabble C, X and Z score a maximum eight points, and Q and W are not used.


<< click for Newer posts

click for Older Posts >>


click to return to the main page


...or read more in my monthly archives
Jan19  Feb19  Mar19  Apr19  May19  Jun19  Jul19  Aug19  Sep19  Oct19
Jan18  Feb18  Mar18  Apr18  May18  Jun18  Jul18  Aug18  Sep18  Oct18  Nov18  Dec18
Jan17  Feb17  Mar17  Apr17  May17  Jun17  Jul17  Aug17  Sep17  Oct17  Nov17  Dec17
Jan16  Feb16  Mar16  Apr16  May16  Jun16  Jul16  Aug16  Sep16  Oct16  Nov16  Dec16
Jan15  Feb15  Mar15  Apr15  May15  Jun15  Jul15  Aug15  Sep15  Oct15  Nov15  Dec15
Jan14  Feb14  Mar14  Apr14  May14  Jun14  Jul14  Aug14  Sep14  Oct14  Nov14  Dec14
Jan13  Feb13  Mar13  Apr13  May13  Jun13  Jul13  Aug13  Sep13  Oct13  Nov13  Dec13
Jan12  Feb12  Mar12  Apr12  May12  Jun12  Jul12  Aug12  Sep12  Oct12  Nov12  Dec12
Jan11  Feb11  Mar11  Apr11  May11  Jun11  Jul11  Aug11  Sep11  Oct11  Nov11  Dec11
Jan10  Feb10  Mar10  Apr10  May10  Jun10  Jul10  Aug10  Sep10  Oct10  Nov10  Dec10 
Jan09  Feb09  Mar09  Apr09  May09  Jun09  Jul09  Aug09  Sep09  Oct09  Nov09  Dec09
Jan08  Feb08  Mar08  Apr08  May08  Jun08  Jul08  Aug08  Sep08  Oct08  Nov08  Dec08
Jan07  Feb07  Mar07  Apr07  May07  Jun07  Jul07  Aug07  Sep07  Oct07  Nov07  Dec07
Jan06  Feb06  Mar06  Apr06  May06  Jun06  Jul06  Aug06  Sep06  Oct06  Nov06  Dec06
Jan05  Feb05  Mar05  Apr05  May05  Jun05  Jul05  Aug05  Sep05  Oct05  Nov05  Dec05
Jan04  Feb04  Mar04  Apr04  May04  Jun04  Jul04  Aug04  Sep04  Oct04  Nov04  Dec04
Jan03  Feb03  Mar03  Apr03  May03  Jun03  Jul03  Aug03  Sep03  Oct03  Nov03  Dec03
 Jan02  Feb02  Mar02  Apr02  May02  Jun02  Jul02 Aug02  Sep02  Oct02  Nov02  Dec02 

eXTReMe Tracker
jack of diamonds
Life viewed from London E3

» email me
» follow me on twitter
» follow the blog on Twitter
» follow the blog on RSS

my flickr photostream